Цени за Хамалски услуги, Преместване и Транспорт

Цените са съобразени според различната дейност, етажи, тегло, сложността на предлаганата хамалска услуга. Цените са без ДДС

Товарене, разтоварване, сваляне, качване, пренасяне

хамали за 1 брой 10 – 15 лв/час като цената се определя според часовото време на работа. Минимално време на заплащане е 2 часа. При работа до 1 час или над 2 часа – договаряне.

Преместване на пиана, рояли, каси, апаратура, машини, техника и други тежки предмети цената се определя след оглед. При този вид преместване Ценообразуването е различно и няма нищо общо с часовото време на заплащане.

Преместване на мебели, багаж от жилища и офиси след Безплатен оглед.

Товарни транспортни услуги с падащ борд.

Цени в страната 0,60 лв/км – 0,90 лв/км в зависимост от разстоянието.
Заплаща се в двете посоки.
Не предлагаме групажни услуги.

Цени в София 25 лв/час – до 2 тона /16 кубика/ минимално време на заплащане е 2 часа
Или 60 лв с ДДС след 2-ия час по договаряне.